Betelt

Tourinform Plusz - Emelt szintű lokális turizmus szervezés a gyakorlatban

12+ 3 alkalmas, 85 órás gyakorlatorientált képzés személyesen és online - Budapesten, illetve további vidéki gyakorlati helyszíneken
15 alkalom, 2024. szeptember 18. - 2025. március 28.
Napok: szeptember 18. | október 2. | október 16. | október 17. | november 8. | november 13. | november 27. | december 11. | december 12. | január 15. | január 29. | február 12. | február 26. | március 12. | március 28.
Képzés formája
online és személyes
Helyszín: Budapest, Magyar Turizmus Akadémia képzési központja
Hozzáadom a naptáramhoz

A program célja:

Olyan lokális szinten turizmusban dolgozó, elsősorban Tourinformban dolgozó munkatársak képzése, akik a képzés eredményeként az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában, valamint megszerzett készségeik révén képesek komplex szemlélettel helyi turisztikai ügyekben szakmai álláspontot kialakítani, a turisztikai fejlesztéseket, marketing munkát szakmai tanácsadói szemmel támogatni, a mindennapos Tourinform munka reputációját a településükön emelni, ezáltal az iroda közösségszervezési és városmarketing feladatait hatékonyabban ellátni – ezzel biztosítva az országos és desztinációs szintű turisztikai stratégiák lokális szintre történő adaptációját.

A képzés során első kézből kerül interpretálásra a hazai turizmusirányítás aktuális desztinációs szemlélete a legfrissebb kutatásokkal, a rendelkezésre álló adatok és azok elemzésének gyakorlati szintű alkalmazásával. Minden téma lokális szintű kapcsolódásokon keresztül kerül feldolgozásra, legyen az termékstratégia, városmarketing, NTAK iránytű, lokális kínálat elemzése és fejlesztési potenciálok beazonosítása, keresletelemzés stb.

A 12+3 alkalmas felnőttképzés keretében folytatott tudásátadással a résztvevők naprakész, gyakorlati és azonnal hasznosítható tudással gazdagodnak. A képzés remek lehetőséget kínál a helyi turisztikai szolgáltatókkal való szakmai kapcsolat megújítására, a település vezetését támogató turisztikai tanácsadói munka kialakítására, frissítésére.

Kiket várunk a képzésre?

A képzés célcsoportja elsősorban a Tourinform hálózatban dolgozó munkatársak, vagy település szintű turizmusszervezésért felelős, jelenleg is turizmusban dolgozó érdeklődők.

Fő célcsoportunk:

 • a Tourinformokban dolgozók, irodavezetők és munkatársak, akik bővíteni szeretnék szakmai tudásukat, 
 • a helyi vagy térségi TDM-ek, turisztikai egyesületek kollégái, akik megerősíteni szeretnék ismereteiket, hatékonyabbá tennék a turisztikai fejlesztési és értékesítési folyamatokat,
 • önkormányzatok turisztikai referensei, előadói, önkormányzati intézmények elkötelezett turisztikai munkatársai, akik napi szinten foglalkoznak a település vendégfogadási feltételeinek javításával,
 • felsőoktatásban tanuló végzős turizmus-vendéglátás-szálloda szakos hallgatók, akik a desztinációmenedzsment területen kívánnak elhelyezkedni.  

A részvétel feltétele: turisztikai szakmai tapasztalat vagy felsőfokú turisztikai tanulmányok esetén min. 3 lezárt tanév megléte

Miért érdemes rá jelentkezni? Mert a képzés elvégzésével a résztvevők:

 • naprakész, gyakorlati és azonnal hasznosítható tudással gazdagodnak, melyhez a   Magyar Turizmus Akadémia tanúsítványát is megkapják,
 • a Tourinform irodavezetői munkakörhöz szükséges végzettséggel egyenértékű tanúsítványt kapnak,
 • a desztinációs szemlélet lokális alkalmazásával esélyt kapnak a helyi turizmus újragondolására,
 • hatékonyan bevonhatóak a lokális turizmusszervezésbe, személyes, szakmai tanácsadóként működhetnek a helyi turisztikai ügyek, problémák kezelésébe,
 • képesek lehetnek a szolgáltatói kapcsolatok aktivizálására,
 • segíthetik a település újra-pozícionálását a turizmus piacán,
 • önismereti, kommunikációs és vezetői tudásuk birtokában sikeresebb
 • érdekérvényesítővé válhatnak
 • szakmai kapcsolatokat építhetnek.

A képzés oktatói

A képzési program oktatói mind kiemelkedő elméleti tudással és sok éves munkatapasztalattal rendelkeznek a turizmusfejlesztés, a turizmuskutatás és adatelemzés, a marketing és értékesítés, a személyes kommunikációs és vezetői tréningek, a digitális kommunikáció területeteken.  

Az oktatók:

 • napi szinten foglalkoznak a hazai turizmusirányítás kérdéseivel
 • elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a turizmusszervezést megalapozó tárgykörökről;
 • biztos képzési (felnőttképzési) módszertani ismeretekkel és képeségekkel rendelkeznek;
 • tanulásra alkalmas légkört tudnak teremteni
 • gyakorlati segítséget, tanácsot tudnak adni a lokális turisztikai ügyek vizsgálatában.

A képzés egyes alkalmai 2024. szeptember 18. és 2025. március 28. között havi kb. 2 alkalommal kerülnek megrendezésre, általában szerdai (esetenként csütörtöki vagy pénteki) napokon.

A Felnőttképzési törvény értelmében a képzés végén tanúsítványt kapnak a résztvevők. A tanúsítvány kiállításának feltétele, hogy a résztvevők számára megengedett hiányzás mértéke ne haladja meg:

 • az elméleti napok esetén összesen a legfeljebb 20 órát
 • a gyakorlati napok esetében a 2 alkalmat
 • Desztinációs szemlélet - haladó turisztikai alapismeretekkel - személyes képzési nap

  -
  1. Az utazási döntést befolyásoló tényezők. A desztinációs szemlélet szükségessége, mint a nemzetközi bővülés kulcsa. A desztinációlehatárolás módszertana. A desztinációk teljesítményének mérése és összefüggései. A hazai turisztikai kínálat vonzerőleltára, a nemzetközi értékesíthetőség kérdései.
  2. Az ágazati folyamatok feltérképezése, megértése, a világtrendek és azok hatásainak vizsgálata kulcsfontosságú feladatként jelentkezik az ágazati szereplőknél a mai felgyorsult világban. E kérdések megválaszolásához ismernünk kell a hagyományos statisztikai, piackutatási módszereket, valamint a legújabb adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszereket, technológiákat is. Az óra során a piaci verseny kulcselemei kerülnek górcső alá, mint az adatokhoz, információkhoz való hozzáférés, ezek értelmezése és kontextusba helyezése.
  3. Szálláshelyfejlesztési döntéshozatal adatok alapján konkrét desztináció példáján, módszertani segédletekkel, adatforrások használatával, keresztpromóciós elemzésekkel, gyakorlatias szempontrendszerekkel.
 • Márkázás - személyes képzési nap

  -
  1. Márka belföldön és külföldön. Térségi márkacsalád. Brandbook készítésének folyamata. Országos marketing kommunikáció.
  2. Márkázási kérdések, elméletek, nemzetközi és hazai városmárkák.
 • Egészségturizmus - online képzési nap

  -
  A képzésben az egészségturizmus bemutatása mellett az egészségturizmus, mint termék értékelése, a gyógyhelyek és fürdővárosok szerepének bemutatása, területi jellemzői kerülnek fő fókuszba.
 • Szolgáltatás és minőség - online képzési nap

  -
  1. Elméleti betekintés a Magyarország Kincsei ernyővédjegy attrakcióminősítési folyamataiba és követelményeibe (strandok, fürdők, gyógyhelyek, várak, kastélyok kategóriákban), valamint a szálláshelyminősítés aktuális kihívásaiba.
  2. Gyakorlati betekintés a Magyarország Kincsei ernyővédjegy attrakcióminősítési folyamataiba és követelményeibe (strandok, fürdők, gyógyhelyek, várak, kastélyok kategóriákban), valamint a szálláshelyminősítés aktuális kihívásaiba.
 • Digitális hatékonyságnövelés - személyes képzési nap

  -
  1. A digitális jelenlét fontossága, trendek, értékelési szempontok, online látogatói útvonal és elakadási pontjai. Gyakorlati útmutató a kampánytervezéshez és lebonyolításhoz Google és social platformokon, AI-alapú eszközök a marketingtevékenységekben.
  2. A digitális jelenlét fontossága, trendek, értékelési szempontok, online látogatói útvonal és elakadási pontjai. Gyakorlati útmutató a kampánytervezéshez és lebonyolításhoz Google és social platformokon, AI-alapú eszközök a marketingtevékenységekben.
 • A Tourinformok szerepe a lokális turizmusszervezésben - Kutatásmódszertan - személyes képzési nap

  -
  1. A Tourinform munka éves ciklusai. Az érdekérvényesítés a szolgáltatók és a településvezetők körében. Adatbázis kezelés. GDPR kérdések. Kapcsolattartási platformok. Az eddig tanultak Tourinformra szabása.
  2. Kutatásmódszertan: Kik, honnan és miért érkeznek hozzánk? Talán ezek a turizmus legizgalmasabb kérdései, amelyek megválaszolására számos módszertani gyakorlat, praktika létezik. Ezekbe nyújtunk betekintést, vagyis hogyan készítsünk egy minikutatást a településünkre, térségünkre, miként készítsük azt elő, hogyan szerkesszünk és elemezzünk egy kérdőíves felmérést, vagy szakmai interjút. A kvalitatív módszerek ugyanis mélyebb betekintést adnak a számok mögötti tartalomba, így egy megfelelően kialakított kutatással pontosabb képet kaphatunk a desztinációnk utastípusairól, a vendégek mozgásáról, motivációjáról.
 • Profi kommunikáció - személyes képzési nap

  -
  Személyiségtipológiai alapok, viselkedéstípusra szabott kommunikáció turistával és munkatársakkal, Nehéz helyzetek kezelése, konfliktus és panaszkezelés a gyakorlatban
 • Vezetői készségek fejlesztése - személyes képzési nap

  -
  Egyének és csapatok vezetése (vezetői funkciók, stílusok és vezetői kommunikáció funkciói, szituatív vezetés jellegzetességei egyének és csoportok vezetésénél), Tárgyalástechnika, érdekérvényesítés.
 • Gyakorlati nap - Bükfürdő

  -
  A gyakorlati napra a március 24-i héten valamelyik hétköznap fog sor kerülni.
Előadó(k)
 • Molnár Anita
  Anita turizmus-fejlesztési és turizmus-marketing szakember. 2000 óta dolgozik az állami turisztikai marketing szervezetben. Éveken át vezette az MTÜ Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóságát, majd az Észak-magyarországi Regionális Marketing igazgatóságát is. Kulcs szerepe volt a Tisza-tó turisztikai pozícionálásában, majd az új, térségi desztinációs rendszert megalapozó tervezési logika és módszertan kidolgozásában, a desztinációk kialakításában. Rendszeresen oktat, előadásokat tart, vizsgáztat a turisztikai felsőoktatásban. Jelenleg az MTÜ-ben a Tourinform hálózat koordinációjáért felelős irodát vezeti. A képzésben a turisztikai trendek és piaci ismeretek, a márka-stratégia és márka-kommunikáció témáinak oktatója.
 • Czene Eszter
  Eszter 2017-ben csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség kutatási területéhez, ahol számos turisztikai projektet menedzselt az elmúlt hat évben, elemzésekkel és piackutatásokkal segítette a szektor fejlődését. Részt vett a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 és a Turizmus 2.0 dokumentum kidolgozásában, valamint közreműködött a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bevezetésében. Jelenleg a magyar turizmuságazat stratégiájának egyik legfontosabb pillérén, az adatvezérelt turizmusirányítás megvalósításán dolgozik kutatási programigazgatóként. A képzésben az aktuális turisztikai trendek, a gyakorlati adatfelhasználás és adatelemzés témáinak oktatója.
 • Kabály Zsolt
  Zsolt közgazdász, szálloda- és vendéglátóipari szakközgazdász, turisztikai desztináció menedzser. Jelenleg az MTÜ cégcsoportban szenior szakértőként dolgozik, részt vett a térségi desztinációs rendszert megalapozó tervezési logika és módszertan kidolgozásában, a desztinációk lehatárolásában, valamint a Tourinform márka megújításában, a hálózat minőségbiztosítási rendszerének kialakításában. A turisztikai területen töltött több, mint húsz évben szakmai tapasztalatot, piaci ismereteket szállodaigazgatóként és turisztikai desztináció menedzserként is gyűjtött. A képzésben a Szálláshelyfejlesztések kérdései és módszertana a turisztikai térségekben, valamint a Digitális hatékonyság növelés témáinak oktatója.
 • Tendli Krisztina
  Szakmai munkáját kezdetektől fogva végigkíséri a partnerségi bevonásra építő stratégiai tervezés, amely kezdetben terület és településfejlesztési stratégiákban öltött testet.
  2020 után az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) stratégiai igazgatójaként a Nemzeti Aktív Turisztikai stratégia kidolgozását koordinálta, majd ezzel párhuzamosan komoly szerepet vállalt a térségi szemléletű stratégiai tervezés aktív turizmuson belüli elindításában. Nevéhez kapcsolódik többek között a Mátra, a Börzsöny, Dél-Zala térség aktív turisztikai stratégiájának kidolgozása, valamint további négy térség tervezési munkájának elindítása. A stratégiaalkotás mellett számos aktív turisztikai projekt előkészítését, megvalósítását irányította, illetve 2020-2022 között részt vett a hazai és EU-s aktív turisztikai források tervezésében.
  A stratégai tervezési fókusz mellett korábban az MTÜ Kutatási és Ágazati képzési igazgatójaként részt vett az NTAK rendszer kialakításában, majd a COVID első hullámában történő bevezetésében, az első NTAK adatokra épülő riportok kidolgozásában.
  A képzés során a fentiekben említett térségi szemléletű stratégia alkotás tapasztalatairól, gyakorlatáról, a térségi szereplők ezirányú együttműködéséről és a fejlesztések térségi összehangolásának szükségszerűségéről tart előadást.
 • Papp-Váry Árpád
  Árpád a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) habilitált egyetemi docense, a marketing mesterszak felelőse. A Soproni Egyetemen a Közgazdaságtudományi Doktori Iskolában a Marketing és Turizmus program vezetője, a kecskeméti Neumann János Egyetemen pedig a Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Tudásközpont senior kutatója. Országmárkázással és városmárkázással mintegy húsz éve foglalkozik, két könyve és száz feletti cikke jelent meg a témában. Branding tanácsadóként több megyei jogú város marketingjét segítette, a Magyar Multi Program által minősített szakértő márka- és arculatépítés területén. Az Országos Városmarketing Díj társ-zsűrielnöke, a városmarketing gyémánt oklevelek átadója. Társadalmi munkában a Magyar Marketing Szövetség alelnöke, immár három cikluson át, 2013 óta folyamatosan. A képzés során a márkaépítéshez kapcsolódó területekről mesél majd, széleskörű elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalataira alapozva.
 • Juhász Szabolcs
  Szabolcs 2016 óta a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársa, jelenlegi pozíciója turizmus szakmai igazgató. Szerepe volt a turizmus stratégia megalkotásában, részt vett a hazai és közösségi forrásból megvalósult turisztikai fejlesztések előkészítésében, továbbá a turisztikai térségek létrehozásában. Fő szakterülete az egészségturizmus. Az MTÜ-t megelőző időszakban 6 éven keresztül vezette az Aquaworld Resort Budapest fürdőegységét, ezzel párhuzamosan pedig a Magyar Fürdőszövetség főtitkári pozícióját is betöltötte. Szakmai pályafutását idegenvezetőként, utazási irodában munkatársként majd turisztikai projektek előkészítéséhez kapcsolódó tanácsadói tevékenység ellátásával kezdte. Elkötelezett a hazai fürdőkultúra hagyományainak fenntartása iránt és célja, hogy a hazai gyógyfürdők nemzetközi szinten is értelmezhető vonzerővé válhassanak.
 • H. Horváth Orsolya
  Idegenforgalmi és régiófejlesztő szakközgazdász, közel 20 éves tapasztalattal különböző turisztikai területeken. Munkái elsősorban desztinációs szemléletű turizmusfejlesztésre és a turisztikai szereplők – szálláshelyek, attrakciók, vendéglátóegységek, önkormányzatok és civilek – közötti együttműködés erősítésére és a minőség javítására irányultak. 2007 – 2020 között Hévíz város turizmusfejlesztését és kommunikációját koordinálta és vezette, miközben aktív szerepet vállalt a regionális és országos szakmai szervezetek munkájában is. Turisztikai és marketing tanácsadóként továbbra is közösségi célok elérésében segíti partnereit – civil szervezeteket, kisvállalkozókat, attrakciókat. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület csapatába 2022-ben csatlakozott, szálláshely auditorként és attrakcióminősítési szakértőként, melynek keretében részt vett a Magyarország Kincsei ernyővédjegyrendszer elindításában is.
 • Somló András
  Pályafutását a kilencvenes évek elején kezdte a Hotel Aquincumban. Szállodai pályafutása alatt végigjárta a ranglétra minden lépcsőfokát. A 2000-es évek közepén váltott át az online turisztika világára. Részt vett egy nemzetközi online foglalási rendszer, a 30budapest.com piaci bevezetésében. Ezt követően 3 éven keresztül volt a ROMbrandt Multimedia (travelport.hu, hotels.hu, booking.hu) értékesítési és marketing igazgatója. 2011-ben közös vállalkozást hozott létre a PORT Data Kft.-vel, amelynek keretében hozzá tartozott a PORT.hu turisztikai üzletága. Közel 10 éve foglalkozik turisztikai tanácsadással, szállodák, éttermek, utazásszervezők és turisztikai régiók számára. Nyolc éve oktat a Kontakt Műhelynél és vendégelőadóként a Corvinus Egyetem turizmus és vendéglátó szakán. Jelenleg egy IT cégcsoport, a Stylers Education üzletág vezetőjeként dolgozik és emellett a Budapest Park innovációs menedzsere.
 • Dr. Váradi Zsuzsanna
  Zsuzsanna geográfusként és kutatóként a térbeli-földrajzi szemléletre, izgalmas turizmusszakmai kérdések megválaszolására helyezi a hangsúlyt, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő kvalitatív és kvantitatív kutatásmódszertani háttér ismerete. 2017 óta az Magyar Turisztikai Ügynökségben dolgozik, kutatások és elemzések megvalósításában, innovatív módszerek kialakításában vesz részt. A képzés során abban segíti a résztvevőket, hogy miként tudnak saját kutatásokat megvalósítani, elemezni, ezáltal saját desztinációjukat és vendégkörüket jobban megismerni.
 • Tóthné Márton Gabriella
  Tréning és coaching módszerekkel oktat több, mint 20 éve, az élmény és erősség alapú fejlesztésben hisz. A turizmus a szakterülete és a szívügye. A BGE-en Idegenforgalmi és szálloda szakon, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés szakán végzett közgazdászként. Innermetrix konzulensként a diagnosztika és az erősség alapú fejlesztés elkötelezett híve.

A képzés EARLY BIRD kedvezményes ára 2024. június 30-ig történő jelentkezés esetén 145.000 Ft+Áfa/fő.

 

A képzés kedvezményes ára 2024. július 1. után történő jelentkezés esetén 170.000 Ft+Áfa/fő, a teljes, 290.000 Ft+ Áfa/fő helyett.

 

A kedvezményes ár igénybevételét a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Magyar Turizmus Akadémia Kft. biztosítja 2024-ben, a turisztikai szakma minőségi megújulása érdekében.

 

A képzést minimum 10, maximum 14 fő jelentkezése esetén tudjuk elindítani.

 

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 5.

 

Figyelem! A jelentkezésnél kérjük mérlegelni: a 12 + 3 alkalmas képzés egymásra épülő modulokból épül fel: a személyes alkalmak havonta átlagosan kettő, szerdai (esetenként csütörtöki vagy pénteki) napot, az online órák két egymást követő napot vesznek igénybe.

 

A Felnőttképzési törvény értelmében a képzés végén tanúsítványt kapnak a résztvevők. A tanúsítvány kiállításának feltétele, hogy a résztvevők számára megengedett hiányzás mértéke ne haladja meg:

- az elméleti napok esetén összesen a legfeljebb 20 órát
- a gyakorlati napok esetében a 2 alkalmat

Cím

1011 Budapest, Magyar Turizmus Akadémia képzési központja , Székely utca 2-4.

Szeretne mielőbb értesülni aktuális képzéseinkről?

A feliratkozó e-mail cím
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként kaphassa kézhez legújabb képzési ajánlatainkat, friss tanulmányainkat!

Kérdése van?